Mesafeli Satış Sözleşmesi
MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
SATICI: WASK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. "wask" olarak anılacaktır.
Email: info[at]wask.co
ALICI:
Email:

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait https://wask.co web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Wask.co sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Lisanslama hizmetleri, Dijital pazarlama yazılımına erişim hizmeti satın alınan hizmet internet ortamında oluşturarak gerekli erişim ve kullanım bilgileri müşteriye kayıt esnasında belirtmiş olduğu E-Posta adresine iletilecektir. Teslimat yalnızca e-posta üzerinden gerçekleştirilecektir.

MADDE 4 - CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 5. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.wask.co web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:
Niteliği itibarıyla Yazılım ve Lisanslama hizmetleri iade edilemeyecek mal/hizmetler kapsamındadır.

MADDE 6- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ: Hizmetin türü, süresi, kapsadığı özellikler ve tüm vergiler dâhil satış bedeli https://wask.co adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.